Aktiviteter

Örehus håller till i Ausås bygdegård

Hantverks- och föreningskväll torsdagar kl 19.00

Under årets veckor träffas vi för att hantverka i Ausås bygdegård varje torsdag kväll (se kalender för info) och lär oss mer om just den biten av medeltiden som intresserar var och en mest. I Örehus finns möjlighet att fördjupa sig i en rad olika aktiviteter. Allt från konsten att kalligrafera till klädsömnad, silversmide, dans och matlagning. Ibland anordnar vi även speciella träffar med inriktning på bågskytte.

Detta är ändå inte på långa vägar allt man kan syssla med! Den medeltida kulturen var oerhört mångfacetterad och det speglar också vårt verksamhetsområde.

För att riktigt leva ut historien i praktiken så träffas vi på evenemang som de olika SCA-föreningarna anordnar både i Sverige och utomlands. Evenemangen är en viktig del av föreningens aktiviteter då det är vid de tillfällena som vi omsätter och använder de kunskaper som vi inhämtat om perioden.

Vi har vårt eget återkommande SCA-evenemang: Örehus JaktGille