Om SCA & Örehus

Örehus är en medeltidsförening i nordvästra Skåne, runt Helsingborg/Ängelholm/Åstorp, som levandegör  vikingatid, medeltid och renässans, dvs åren 600-1600.Örehus är en del av SCA (Society for Creative Anachronism), med den svenska motsvarigheten i SKA (Sällskapet för Kreativ Anakronism).

Vår målsättning är att lära oss mer om medeltiden, både genom teoretiska studier och praktiskt då vi utövar de medeltida hantverk som vi lärt oss.

SCA, Society for Creative Anachronism, är en historisk förening med medlemmar världen över. “Den Kända Världen” är uppdelad i olika kungadömen, för närvarande 19 stycken, varav 17 återfinns i USA. I Sverige finns SCA representerat i form av Furstendömet Nordmark, som utgörs av ett antal häraden (lokalgrupper) och Baronierna Styringheim och Gotvik (också lokalgrupper) som återfinns på Gotland respektive i Göteborg. De samlade SCA-grupperna i Europa utgör tillsammans Konungariket Drachenwald.