Örehus är en medeltidsförening i nordvästra Skåne, runt Helsingborg/Ängelholm/Åstorp, som levandegör vikingatid, medeltid och renässans, dvs åren fram till 1600. Vi är en del av den världsomspännande organisationen SCA (Society for Creative Anachronism). I den utgör Örehus en lokalgrupp, eller ett härad som det heter i våra sammanhang. Örehus härad ligger i Nordmark som är Sverige-delen av vår förening.

Vår målsättning är att lära oss mer om medeltiden, både genom teoretiska studier och praktiskt då vi utövar de medeltida hantverk som vi lärt oss.

Under årets veckor träffas vi för att hantverka i Ausås bygdegård varje torsdag kväll (se kalender för info) och lär oss mer om just den biten av medeltiden som intresserar var och en mest. I Örehus finns möjlighet att fördjupa sig i en rad olika aktiviteter. Allt från konsten att kalligrafera till klädsömnad, silversmide, dans och matlagning. Ibland anordnar vi även speciella träffar med inriktning på bågskytte.

Detta är ändå inte på långa vägar allt man kan syssla med! Den medeltida kulturen var oerhört mångfacetterad och det speglar också vårt verksamhetsområde.

För att riktigt leva ut historien i praktiken så träffas vi på evenemang som de olika SCA-föreningarna anordnar både i Sverige och utomlands. Evenemangen är en viktig del av föreningens aktiviteter då det är vid de tillfällena som vi omsätter och använder de kunskaper som vi inhämtat om perioden.

I Örehus är vi många som skjuter bågskytte och vi har ett eget återkommande SCA-evenemang som heter Örehus JaktGille.

Nyheter

läs om vad som händer i Örehus

Örehus har en ny sida

Under pandemin uppdagades det att vår hemsida hade kraschat, så nu börjar vi om igen. Håll utkik för snart hoppas vi kunna ses på event och andra träffar igen!