Vill du få kontakt med oss i Örehus gör du det enklast genom att skicka oss e-post. Vi nås genom e-postadressen: info@orehus.nordmark.org

Du kan också hitta oss på Facebook i vår grupp eller på vår sida.